Szanowni Państwo,

dbając o przejrzystość oraz poprawność prowadzonych przez nas działań, związanych z akcją #wybieram590, a także wychodząc naprzeciw regulacjom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., pragniemy poinformować o tym kto, na jakiej podstawie oraz jak przetwarza Państwa dane osobowe.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje oraz odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Świeża Bazylia Sp. z o.o., ul. Domeyki 5, 04-146 Warszawa, NIP: 586-21-47-962, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233140 , tel. +48 600 517 856, (+48 22) 610 37 92 która jest organizatorem Kongresu 590 oraz właścicielem wszelkich praw do projektu Wybieram 590, w tym praw ochronnych do znaków towarowych.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Jeśli, po zapoznaniu się z poniższą informacją, będziecie Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami na adres poczty e-mail biuro@wybieram590.pl

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je w postaci wypełnionego przez Państwa formularza dostępnego na naszej stronie internetowej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Przetwarzamy powierzone nam dane osobowe, aby przesłać Państwu raport oraz newsletter zawierający bieżące informacje na temat akcji #wybieram590.

Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda.

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec Agencji Świeża Bazylia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. dostęp do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacji ustania celu, dla których zostały zebrane.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać między innymi

  • kiedy zauważycie Państwo, że dane są niekompletne lub nieprawdziwe w odniesieniu do żądania sprostowania danych,
  • gdy dane nie będą już niezbędne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, możecie Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych lub zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania,
  • kiedy zauważycie Państwo, że dane są nieprawidłowe możecie zażądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Ponadto możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania jeśli:
  • dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie chcieli, aby zostały usunięte lub
  • dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
    Ponadto, macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kiedy możecie Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych?

Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

Jak długo będą przez nas przetwarzane Państwa dane?

Dane osobowe są przetwarzane przez nas do czasu kiedy uznacie Państwo, że nie chcecie korzystać z naszych usług i cofniecie swoją zgodę.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników i woluntariuszy Agencji Świeża Bazylia Sp. z o.o., którzy zostali do tego upoważnieni oraz odpowiednio przeszkoleni. Państwa dane osobowe są również powierzane współpracującym z nami przy akcji #wybieram590 podmiotom zapewniającym wysokie bezpieczeństwo systemów IT przetwarzających dane osobowe

 

Informujemy ponadto, że Państwa dane nie są przekazywane państwom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym.