Wzmocnienie międzynarodowego postrzegania marki ORLEN

PKN ORLEN jest największą firmą w Europie Środkowo – Wschodniej dysponującą siecią ponad 2800 stacji paliw w tym regionie. Dotychczas na rynku czeskim i od niedawna na słowackim stacje funkcjonowały pod rozpoznawalną wśród południowych sąsiadów marką Benzina. W Niemczech stacje działają z kolei pod nazwą Star. Pod koniec 2019 roku Koncern zdecydował o wzmocnieniu międzynarodowego postrzegania marki ORLEN poprzez co-branding swoich obiektów.  

Zgodnie w przyjętą strategią w tym zakresie zagraniczne marki  będą funkcjonować na swoich rynkach wspólnie z logotypem Grupy ORLEN. Docelowym założeniem jest kompleksowy rebranding sieci. PKN ORLEN opracował jednolite założenia komunikacyjne dla wszystkich rynków poddanych co-brandingowi. Logotypy polskiej oraz zagranicznej marki właściwej dla danego kraju pojawią się wspólnie m.in. na dystrybutorach, pylonach cenowych oraz ekranach wewnątrz stacji. Istotny udział w prowadzonych działaniach będzie miało dalsze zaangażowanie koncernu w Formułę 1 oraz wsparcie sponsoringowe Roberta Kubicy z uwagi na ogromną popularność tego sportu na świecie.

Według tegorocznego raportu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych pt. „Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce”, PKN ORLEN cieszy się największą rozpoznawalnością i zaufaniem spośród wszystkich koncernów uwzględnionych w badaniu. Te cechy, wspólnie z nowoczesnością oraz wysoką jakością oferty paliwowej i pozapaliwowej dostępnej na stacjach, stanowią podstawę całego co-brandingu. Koncern poprzez prowadzone działania planuje pozyskać nowych klientów oraz zwiększyć wolumen sprzedaży detalicznej na rynkach zagranicznych.