PKN ORLEN wspólnie z rodzimymi dostawcami

Ponad 4 300 artykułów znajdujących się w ofercie pozapaliwowej stacji ORLEN zostało wyprodukowanych w Polsce. Pochodzą one z ok. 170 polskich przedsiębiorstw i stanowią ok. 85% całego asortymentu dostępnego na stacjach koncernu. PKN ORLEN poprzez współpracę z rodzimymi dostawcami wspiera polską gospodarkę jednocześnie realizując założenia strategii bazującej na prowadzeniu działań z zakresu patriotyzmu gospodarczego.

Nawiązanie współpracy z PKN ORLEN przełożyło się u dostawców m.in. wzrost przychodów średnio o prawie 15%, wzrost produkcji średnio o 9% oraz możliwość zwiększenia poziomu zatrudnienia w firmach o średnio czterech nowych pracowników. Dodatkowe korzyści wystąpiły również wśród firm będących dostawcami dla kontrahentów PKN ORLEN, którzy nawiązali współpracę średnio z trzema nowymi podmiotami.

Mimo globalnego charakteru, idea patriotyzmu gospodarczego jest dla PKN ORLEN szczególnie istotna, dlatego koncern realizuje szereg działań zmierzających do budowy świadomości wśród klientów i partnerów na temat  wysokiej jakości polskich produktów. Jest to również zgodne z najnowszymi badaniami w tym zakresie. Według Instytutu Kantar, niemal 90% Polaków sięga po dany produkt chętniej, jeśli widnieje na nim informacja o jego krajowym pochodzeniu, a 80% twierdzi, że polskie wytwory są lepsze i bardziej ekologiczne. Podobny odsetek respondentów jest przekonany, że jednym z zadań czempionów polskiej gospodarki powinno być aktywne wsparcie na rzecz rozwoju narodowej przedsiębiorczości.

PKN ORLEN dzięki rozbudowanej sieci stacji paliw, których na polskim rynku działa prawie 1800, umożliwia lokalnym, nierzadko rodzinnym firmom dalszy rozwój oraz poprzez swoje pośrednictwo ułatwia sprzedaż produkowanych towarów. Współpraca z koncernem oznacza więc dla kontrahentów nie tylko wzrost produkcji i przychodów, ale również zwiększa rozpoznawalność poszczególnych marek dzięki dystrybuowaniu ich produktów w punktach rozlokowanych na terenie całej Polski.

Wypracowany model współpracy z polskimi dostawcami nierzadko umożliwia im osiągnięcie stabilności pozycji na krajowym rynku. W ten sposób zyskuje także polska gospodarka. Dotychczasowa działalność PKN ORLEN z mniejszymi, lokalnymi podmiotami gospodarczymi pokazała, że oferują oni produkty, których jakość stoi na wysokim, światowym poziomie. Dodatkowo są oni bardzo dobrymi partnerami biznesowymi, dlatego koncern nieustannie rozwija i udoskonala zasady partnerstwa, tak, aby płynące z niego korzyści były dla wszystkich stron jak najwyższe. PKN ORLEN jest również otwarty na zwiększenie bazy swoich dostawców, dlatego zachęca wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do współpracy.