Aktywne wsparcie lokalnych inicjatyw

W mijającym roku PKN ORLEN za pośrednictwem Fundacji ORLEN – DAR SERCA po raz drugi zorganizował program grantowy pn. „Moje miejsce na Ziemi”, w ramach którego rozdysponował 2,1 mln zł na rzecz lokalnych społeczności.

W tegorocznej edycji programu wyróżnionych zostało 276 organizacji z całej Polski, z czego prawie 50% działa na wsiach, a 25% – w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Granty przyznane przez koncern na rzecz integracji i rozwoju inicjatyw społecznych wyniosły od 4 do 15 tys. zł i trafiły m.in. do stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, szkół, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, bibliotek, klubów sportowych i parafii. Ponad 1/3 dofinansowanych inicjatyw obejmuje działania z zakresu edukacji, kultury i sztuki, a niemal 50 – z zakresu ekologii. Przyznano granty m.in. na organizację zajęć z programowania dla najmłodszych, modernizację świetlicy wiejskiej, zasadzenie drzew w pobliżu szkoły podstawowej przez jej uczniów, warsztaty dietetyczne dla seniorów, wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w stroje regionalne, historyczną grę miejską czy sesja zdjęciowa dla niepełnosprawnych dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Na etapie zgłaszania wniosków do programu, Koncern zorganizował na stacjach ORLEN w całej Polsce spotkania, w trakcie których okoliczni mieszkańcy mogli zapoznać się z zasadami programu i przedstawić swoją propozycję. Dzięki temu do tegorocznej edycji „Mojego miejsca na Ziemi” zgłoszono ponad 2 100 wniosków.